Technologia Chemiczna - Techniki Laboratoryjne - Laboratorium

 

Prowadzący zajęcia

dr inż. Dorota Warmińska

 

Informacje bieżące

Zasady zaliczania przedmiotu. Pobierz
Tematy ćwiczeń i rozkład zajęć laboratoryjnych. Pobierz
Wykaz zagadnień obowiązujących do kolokwium zaliczeniowego. Pobierz

 

Materiały pomocnicze

Instrukcja do ćwiczenia nr 1. Przygotowanie roztworów, ważenie, obliczanie stężeń. Pobierz
Szablon sprawozdania do ćwiczenia nr 1. Pobierz
Instrukcja do ćwiczenia nr 2. Wolumetria, miareczkowanie. Pobierz
Szablon sprawozdania do ćwiczenia nr 2. Pobierz
Instrukcja do ćwiczenia nr 3. Elementy elektrochemii praktycznej: ogniwa, elektroliza, pomiar pH. Pobierz
Szablon sprawozdania do ćwiczenia nr 3. Pobierz
Instrukcja do ćwiczenia nr 4. Pomiar temperatury, termostaty. Pobierz
Szablon sprawozdania do ćwiczenia nr 4. Pobierz