Technologia Chemiczna - Chemia Fizyczna - Ćwiczenia

 

Prowadzący zajęcia

dr inż. Łukasz Marcinkowski
dr inż. Maciej Śmiechowski

 

Informacje bieżące

Rozkład zajęć i zasady zaliczania przedmiotu Pobierz 

 

Wyniki kolokwiów

Wyniki grupa 1 (po kolokwium zaliczeniowym z dn. 03.02.2017)
Pobierz
Wyniki grupa 2 (po kolokwium zaliczeniowym z dn. 03.02.2017)
Pobierz
Wyniki grupa 3 (po kolokwium zaliczeniowym z dn. 03.02.2017)
Pobierz
Ekstra kolokwium zaliczeniowe z dn. 10.02.2017 zaliczyła jedna osoba (nr albumu 154624)
 

 

Materiały pomocnicze

Techniki rozwiązywania zadań rachunkowych Pobierz
Tablice z danymi termodynamicznymi i elektrochemicznymi Pobierz

Zadania z chemii fizycznej M.Pilarczyk

  • I i II zasada termodynamiki. Termochemia.
  • Równowagi fazowe.
  • Równowaga chemiczna. Elektrochemia.

 

Pobierz
Pobierz
Pobierz

 

Oficjalne ściągi

Termodynamika Pobierz
Równowagi chemiczne Pobierz
Równowagi fazowe Pobierz

 

Zestawy zadań

Zadania z termodynamiki (I). Pobierz
Zadania z termodynamiki (II). Pobierz
Zadania z termodynamiki i termochemii (III). Pobierz
Zadania z termodynamiki chemicznej (IV). Pobierz
Zadania z termodynamiki chemicznej (V). Pobierz
Zadania z termodynamiki chemicznej (VI). Pobierz
Zadania z termodynamiki chemicznej (VII). Pobierz
Zadania z termodynamiki chemicznej (VIII). Pobierz
Zadania z termodynamiki chemicznej (IX). Pobierz
Zadania z termodynamiki chemicznej (X). Pobierz
Zadania z równowag chemicznych (XI). Pobierz
Zadania z równowag chemicznych - rozwiązania cz.1 (XII). Pobierz
Zadania z równowag chemicznych - rozwiązania cz.2 (XIII). Pobierz
Zadania z równowag chemicznych - rozwiązania cz.3 (XIV). Pobierz
Zadania z równowag chemicznych - rozwiązania cz.4 (XIV). Pobierz
Zadania z równowag fazowych - odpowiedzi (XV) Pobierz
Zadanie noworoczne (XVI) Pobierz
Zadania z równowag fazowych - rozwiązania cz.1 (XVII) Pobierz
Zadania z równowag fazowych - rozwiązania cz.2 (XVIII) Pobierz
Zadania z równowag fazowych - rozwiązania cz.3 (XIX) Pobierz
Zadania z równowag fazowych - rozwiązania cz.4 (XX) Pobierz
Zadania z równowag fazowych - rozwiązania cz.5 (XXI) Pobierz
Najnowsze zadania z równowag fazowych (XXII) Pobierz