Konserwacja i Degradacja Materiałów - Chemia fizyczna - Laboratorium

 

Prowadzący zajęcia

prof. dr hab. inż. Jan Zielkiewicz

dr inż. Anna Kuffel

 

Informacje ogólne

Regulamin pracowni chemii fizycznej Pobierz
Wykaz ćwiczeń odrabianych podczas II semestru zajęć laboratoryjnych Pobierz
Zakres zagadnień na kolokwium Pobierz

 

Instrukcje do ćwiczeń

Instrukcja do ćwiczenia Adsorpcja w układzie ciało stałe ciecz Pobierz
Instrukcja do ćwiczenia Wyznaczanie entalpii dysocjacji słabego kwasu i słabej zasady metodą konduktometryczną Pobierz